Hírek Rólunk Alkalmasság vizsgálatok repülőorvosi vizsgálatok pszichológiai tevékenység Járóbeteg ellátás Egynapos sebészet Kapcsolat Galéria English
2018-03-18 12:45
65 éves a RAVGYI
65 éves az MH Egészségügyi Központ, Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet

Az MH Egészségügyi Központ, Védelem-egészségügyi Igazgatóság, Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetének (MH EK RAVGYI) jogelőd intézete 1953. március 09-én 9. sz. Honvédkórház néven alakult meg, mely az évtizedek alatt többször is különböző szervezeti átalakuláson ment keresztül. Alapfeladata mindig a honvéd egészségügyi (szak)ellátás volt, ami időközben (1995-ben) a Repülőorvosi Kutató Intézettel (ROVKI) való összevonás után további speciális katonai feladatokkal bővült ki. Nevezték bár MN 2. sz. Katonai Kórháznak (MH 2. HK), MH Kecskeméti Repülőkórháznak (MH KRK), Repülőorvosi-, Egészségvizsgáló és Kutató Intézetnek (REVKI), mégis, a köztudatban „kecskeméti honvédkórház”-ként, vagy „repülőkórház”-ként maradt ismert az intézet.

A 65. éves fennállást ünneplő rendezvénysorozat március 05-től március 10-ig tartott. Zárt körű állománygyűléssel vette kezdetét, melyen az intézetvezető főorvos, Dr. Lengyel Attila ezredes méltatta és megköszönte a dolgozók lelkiismeretes munkáját és megnyitotta az ünnepi rendezvénysorozatot.

Március 06-án egy nagy érdeklődést keltő tudományos konferencia, „A humán faktor a repülésbiztonságban” címmel került megrendezésre. A témájában évtizedes hiányt pótló konferencián nagyszámú előadó, tizenhárom előadás megtartásával, különböző aspektusokból mutatott rá a téma kihangsúlyozott szerepére, fontosságára. A repülésbiztonság mögött álló intézményi háttér közelmúltban megélt, részben még le nem zárt átalakulásának köszönhetően a témát felélénkült figyelem övezi. Jól tükrözte ezt az is, hogy a katonai és a polgári repülés területén dolgozó mintegy 50 gyakorlott, a témában jártas szakember osztotta meg véleményét, tapasztalatait, tisztelte meg aktív figyelmével, részvételével a konferenciát.

Íme, néhány gondolat az elhangzottakból a teljesség igénye nélkül:

 • A légi katasztrófák, légi balesetek 80-90 %-a emberi tényező miatt következik be.
 • Minden pilótának illetve jelöltnek egészségügyi, pszichológiai és fizikai vizsgálaton kell részt venni és megfelelni a szigorú követelmény rendszernek. A repülésbiztonság emberi tényezőjéhez sorolható alapvető faktorok közül vizsgálatainkkal a RAVGYI-ban az orvosi, pszichológiai és ergonómiai-fizikális vonatkozásokat igyekszünk feltárni.
 • A repülésbiztonságban nagyon fontos szerepe van a repülőszemélyzet együttműködésének, a csapatszellemnek és csapatmunkának, a kommunikációnak, melyet a felkészítés és az aktív szolgálat során is hangsúlyozottan érvényre kell juttatni.
 • Egy-két jelentősebb egészségügyi ok, ami a pilóta cselekvőképtelenségét okozhatja repülés közben: oxigénhiány; hypoxia; térbeli dezorientáció; túlterhelés miatti eszméletvesztés; kifáradás.
 • A hirtelen cselekvőképtelenség leggyakoribb oka szív és érrendszeri betegség.
 • Egészséges életmód alap feltételei: a helyes táplálkozás és folyadékbevitel, a mozgás; a pihenés és a testsúlykontroll. - A recept nélkül kapható készítmények használata is veszélyforrás, a mellékhatások széles köre miatt biztonsági kockázat léphet fel.
 • A stressz, mint a repülésbiztonsági kockázat egyik összetevője, életünk része, ki nem kerülhető. Mindenkinek saját magának kell megtalálni kezelésének, feloldásának legmegfelelőbb, leghatékonyabb, legeredményesebb módját.
 • A „látszólagos-” és „kiegészített valóság” („Virtual Reality” és „Augmented Reality”) alkalmazása, általában a számítógépes szimuláció alkalmazása túlnőtte magát a lehetőség határain, alkalmazása a jelenleg használt katonai és polgári repülőeszközök esetén egyre inkább nélkülözhetetlen, egyben nagyban hozzájárul a repülésbiztonság fenntartásához.
 • A  korszerű repülőeszközök, mint amilyenek a 4. és 5. generációs vadászrepülőgépek, korszerűen képzett és motivált hajózókat kívánnak, nem csak az eszközök, de a személyzet is jelentős változáson esett át, mely tényre a kiválogatás és felkészítés során is figyelemmel kell lenni.
 • A pilóta nélküli repülőeszközök (UAV) alkalmazása nem teszi nélkülözhetővé az „emberi operátor” tényezőjének továbbiakban is kiemelt jelentőségét, a kapcsolódó elvárások ugyanakkor még kialakulóban vannak, megválasztásuk jelentős hatással bír a repülés biztonságára.
 • A légiközlekedési balesetek bekövetkezésének rendszerszintű vizsgálta jelentheti a vizsgálat új, objektív eredményt biztosítani képes formáját.
 • Az éjjellátó készülékek (NVG) használata során szerzett tapasztalatok Magyarországon viszonylag új elemként fontos részét kell hogy képezzék a hajózó személyzetek felkészítésének.

Összességében egy olyan konferenciának lehettünk kezdeményezői és házigazdái, melynek a pozitív visszajelzések alapján biztosra vehető a folytatása. A téma sokszínűsége és közel két évtized óta újra fel vett fonala ugyanakkor szükségessé teszi, hogy a tárgyalás részletező, még inkább tematikus fókusszal, az előadások és konzultáció mellett a jövőben más konferencia elemekkel kiegészülve folytatódjon, melynek az intézet örömmel lesz kezdeményezője és ad teret a jövőben is.

Az ünnepi rendezvény sorozat március 7-től március 10-ig egy kötelező, szintentartó repülőorvosi tanfolyammal folytatódott, kapcsolódva szakmai konferenciánkhoz, „Repülésbiztonság és a humán faktor a repülőorvos szemszögéből” címmel. Az egészségügyi szakemberek részére kreditpont szerző tanfolyam első alkalommal került megrendezésre Kecskeméten a RAVGYI-ban, az MH Egészségügyi Központ vezető szakemberei részvételével, a Szegedi Tudományegyetem Repülő és Űrorvostani Tanszék szervezésében. Belgyógyászat, foglalkozás orvostan, háziorvostan, honvéd-, katasztrófa és rendvédelem orvostan, repülőorvostan szakmacsoportban dolgozó civil kollégák és katonaorvosok, egészségügyi szakdolgozók jelentős számban éltek a tanfolyam kínálta lehetőséggel.

A magas szakmai színvonalú tanfolyam nyitó előadását Dr. Erich Rödig nyugalmazott orvos dandártábornok, a Német Légierő (Luftwaffe) volt repülő főszakorvosa tartotta angol nyelven, aki orvosként egyedülállóan birtokosa a  Kármán Tódorról elnevezett, a NATO legmagasabb tudományos kitüntetésének számító emlékérmének. A tanfolyam szünetében informális megbeszélésre került sor az Dr. Kopcsó István dandártábornok, a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke és Dr. Erich Rödig nyugalmazott dandártábornok között, ahol elsősorban a kétoldalú képzési-tudományos együttműködés lehetőségeiről esett szó.

Az ünnepi hét méltó záróakkordja a március 09-én megrendezett ünnepi állománygyűlés volt. Kun Szabó István vezérőrnagy úr az MH Egészségügyi Központ parancsnoka, Dr. Kopcsó István orvos dandártábornok a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke valamint a Kecskemét helyőrségben állomásozó alakulatok és a repüléshez kötődő katonai szervezetek képviselői mellett a rendezvényen részt vettek: Sáfár Albert dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem főnöke, Ugrik Csaba dandártábornok, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis bázisparancsnoka, valamint professzor dr. Grósz Andor és Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornokok. A megye képviseletében Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, Kovács Ernő, a megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, míg Kecskemét város képviseletében Engert Jakabné, önkormányzati képviselő tisztelte meg részvételével az intézetet.

Dr. Lengyel Attila ezredes, intézetvezető főorvos történeti áttekintése után ünnepi beszédet mondott Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka.

A jubileumi ünnep alkalmából az alábbi elismerések kerültek átadásra:

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere a honvéd egészségügyben több évtizeden át végzett lelkiismeretes szakmai munkája elismeréséül emléktárgyat adományozott Dr. habil Szabó Sándor András ezredesnek és emléklapot Dr. Fekete Zoltánné úrhölgynek.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök a honvéd – egészségügyben több évtizeden át végzett lelkiismeretes szakmai munkája elismeréséül emléktárgyat adományozott Dr. Tótka Zsolt Tibor alezredesnek; Pappné Halasi Bernadett úrhölgynek; valamint emléklapot adományozott Újhelyi Erika törzszászlósnak és Ungyi Mónika úrhölgynek.

Kun Szabó István vezérőrnagy, MH Egészségügyi Központ parancsnoka a honvéd-egészségügyben több évtizeden át végzett lelkiismeretes szakmai munkája elismeréséül emléktárgyat adományozott Dr. Kormos András alezredesnek; Dr. Kuti Norbert alezredesnek; Herceg Veronika törzszászlósnak; Móczár Ildikó úrhölgynek; Tenkéné Illés Erika úrhölgynek és Zagyva Zoltánné úrhölgynek.

Emlékérmet vehettek át a jogelőd intézmények parancsnokai: Prof. Dr. Hideg János nyá. vezérőrnagy; Prof. Dr. Grósz Andor nyá. dandártábornok; Dr. Kéri Tamás nyá. ezredes; Dr. Medveczky Pál nyá. ezredes; Dr. Polgár József nyá. ezredes; Dr. Pozsgai Attila nyá. ezredes; Dr. Remes Péter nyá. ezredes; Dr. Szabó Gábor nyá. ezredes; Dr. Szedresi István nyá. ezredes; valamint Dr. Nyíri Sándorné úrhölgy, volt ápolási igazgató.

Az elismeréseket Kun Szabó István vezérőrnagy adta át az érintetteknek.

A jubileumi állománygyűlés hivatalos részét követően a Honvéd együttes ünnepi műsorral tisztelte meg a megjelent vendégeket.

Az ünnepi állománygyűlés végén az MH EK parancsnoka állófogadásra hívta meg az állománygyűlés résztvevőit.

Az állománygyűlésről készült sajtócikk az alábbi linken olvasható:
https://honvedelem.hu/cikk/109141_jubileumi_allomanygyules_kecskemeten

Az elmúlt 65 év hosszú, változatos, időnként viszontagságos és embert próbáló volt, de a korábban és most itt dolgozó kollégák példamutató, lelkiismeretes munkával mindig helyt álltak és elődeikkel egyenértékűen helyt állnak most is. Az MH EK RAVGYI ennek köszönhetően ma is egy szakmai munkáját és rendelkezésre állását tekintve megbízható, katonai feladatait és a színvonalas betegellátást szem előtt tartó intézet. Működésünkre vonatkozó terveink, melyek fő iránya a jelen képességeink szempontjából a szakmai színvonal töretlen fenntartása, jövőnk szempontjából pedig annak fejlesztése, reményeink szerint ezen dicső 65 év múlt méltó folytatását jelenthetik.

Az intézet elsősorban nem a „falakat” és az „eszközöket” jelentik. Persze nélkülözhetetlenek ezen elemek is, mégis, azok a múlt-, és jelenbéli szakemberek, akik lelkiismeretesen, sokszor áldozatosan, ismereteik, tapasztalataik legjavát adják az intézet működéséhez – akár egészségügyi, akár támogató feladatok vonatkozásában -, ők azok, nem kevésbé az intézettel együttműködő „külsős”, akár más katonai vagy polgári szervezetnél dolgozó kollégák azok, akiket ünnepeltünk most, a rendezvénysorozat kapcsán.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT RAVGYI!

KÖSZÖNJÜK MINDAZOK MUNKÁJÁT ÉS FIGYELMÉT, AKIK TETTEK ÉS TESZNEK AZ INTÉZETÉRT!

Készítette:
Dr. Lengyel Attila ezredes intézetvezető főorvos
Dr. Szabó Sándor András ezredes MH repülő főszakorvos
Schererné Hóka Anikó őrnagy főtiszt
Fotók forrása: Galambos Sándor - honvedelem.hu; keol.hu-ról és a szerzők helyszínen készített saját fotói

legfrissebb
legolvasottabb
Elérhetőségeink
MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet (MH EK RAVGYI)


 

Intézetvezető:
Dr. Lengyel Attila ezredes intézetvezető főorvos


Cím:
6000 Kecskemét, Balaton utca 17.

GPS koordináták:

46 054.6951' N
019 040.7920 ' E

Telefon:
06-76/581-600
HM:
02-43-3111
02-43-3211

Fax:
           06-76/581-604


HM: fax:

      
    02-43-3466

email:

mh.ek.ravgyi.ugyvitel@hm.gov.hu

 

 Időpontkérések és előjegyzésekkel kapcsolatos hasznos információk itt!

Partnereink

   
kiemelt témák
Térkép
Igényjogosulti Referatúra
Alkalmasságvizsgálat GYIK
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu