Hírek Rólunk Alkalmasság vizsgálatok repülőorvosi vizsgálatok pszichológiai tevékenység Járóbeteg ellátás Egynapos sebészet Kapcsolat Galéria English
2015-06-12 10:29
Fizikai alkalmasság vizsgálatok
Fizikai alkalmasságvizsgálat Funkcionális Diagnosztikai és Fizikai Alkalmasságvizsgáló osztályFeladatai:

1. A fizikai alkalmasság vizsgálata és idõszakos ellenõrzése.

2. Az MH testneveléssel foglalkozó területeinek sportegészségügyi és egészségvédelmi szakmai felügyelete és iránymutatása.

3. A fizikai alkalmasságot érintõ terhelés-élettani alapokon nyugvó tudományos kutatómunka.

A Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszere:
A Magyar Honvédségben 1997-tõl beszélhetünk az egész állományra kiterjedõ fizikai alkalmasság-vizsgálatokról. A hivatásos és szerzõdéses katonák egészségi, pszichikai, és fizikai alkalmasságáról szóló - HM rendelet szintû - jogi szabályzók ezt követõen többször kerültek módosításra. „ A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról" szóló 10/2015. (VII.30.) HM rendelet van érvényben.

A fizikai alkalmasság-vizsgálat és az állapotfelmérés fogalma
A jelenleg hatályos jogszabályban a fizikai alkalmasság vizsgálata differenciált rendszerben valósul meg. A fizikai alkalmasság-vizsgálat olyan egészségi, pszichikai, teljesítmény-élettani vizsgáló eljárások összessége, amelynek célja egy konkrét munkakörben történõ alkalmazhatóság megállapítása. A hatósági vizsgálatra csak a fizikai alkalmasság-vizsgálat elvégzésére létrehozott egészségügyi intézmény keretein belül kerülhet sor. A fizikai alkalmasság vizsgálatának módszerei laboratóriumi és pálya körülmények között alkalmazott egyszerû és összetett terhelés és teljesítmény-élettani vizsgálatok, amelyek eredményeképpen „fizikailag alkalmas” vagy „fizikailag alkalmatlan” minõsítés adható. A fizikai állapotfelmérés olyan vizsgáló eljárások összessége, amelynek célja az adott munkakör betöltésére alkalmas katona aktuális edzettségi állapotának meghatározása. A megfelelõ színvonalú edzettségi állapot a fizikai felkészülés és kiképzés folyamatának eredménye, amely jelentõsen befolyásolja a munkaköri feladat végrehajtásának minõségét és eredményességét. A fizikai állapot megfelelõ színvonalának meglétét az arra kijelölt Fizikai Állapotfelmérõ Bizottságok rendszeresen (évente) ellenõrzik. A fizikai állapotfelmérés módszerei elsõsorban pálya körülmények között alkalmazott egyszerû teljesítmény-élettani vizsgálatok, amelyek eredményeképpen „fizikai állapota megfelelõ” illetve a „fizikai terhelhetõsége jelenleg nem megfelelõ hat hónapon belül ismételt állapotfelmérés szükséges” és a „fizikai állapota nem megfelelõ” minõsítés adható.

Jelenleg a fizikai alkalmasság-vizsgálatok és állapotfelmérések „A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról” szóló 10/2015. (VII.30.) HM rendelet alapján kerülnek végrehajtásra. A szerzõdéses katonai szolgálatra jelentkezõk ismételt fizikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos feladatokról pedig a 116/2009 számú Honvéd Vezérkar Fõnöki (HVKF) intézkedés is rendelkezik.

A fizikai alkalmasság-vizsgálat (FAV)
A fizikai alkalmasság-vizsgálat olyan egyszerû és összetett teljesítmény-élettani vizsgáló eljárások összessége, amelyek egy adott munkakör betöltéséhez, illetve adott munkafeladatok elvégzéséhez szükséges fizikai adottságok és képességek meglétét vizsgálja. Amelyek eredményeképpen „fizikailag alkalmas” vagy „fizikailag alkalmatlan” minõsítés adható. Végrehajtására a fizikai alkalmasság-vizsgálat elvégzésére létrehozott egészségügyi intézmény – az MH HK alkalmasság-vizsgálatot végzõ egészségügyi intézetei – keretein belül kerül sor. Katonai szolgálatra fizikailag az a katonai szolgálatra jelentkezõ, illetve katona alkalmas, aki a fent említett rendeletekben található 6. melléklet meghatározott teljesítménymutatók alapján a részére elõírt követelményszint (T1-T4) minimális összpontszámát eléri, illetve az MH HEK alkalmasság-vizsgálatot végzõ egészségügyi intézeteiben végzett antropometriai és spiroergometriás vizsgálata megfelelõ eredménnyel zárul.

A fizikai állapotfelmérés (FÁF)
A fizikai állapotfelmérés olyan vizsgáló eljárások összessége, amelynek célja az adott munkakör betöltésére alkalmas katona aktuális edzettségi állapotának meghatározása. A megfelelõ színvonalú edzettségi állapot a fizikai felkészülés és kiképzés folyamatának eredménye, amely jelentõsen befolyásolja a munkaköri feladat végrehajtásának minõségét és eredményességét. A fizikai állapot megfelelõ színvonalának meglétét az arra kijelölt Fizikai Állapotfelmérõ Bizottságok (a továbbiakban: FÁB) rendszeresen (évente) ellenõrzik. A fizikai állapotfelmérés módszerei elsõsorban pálya körülmények között alkalmazott egyszerû teljesítmény-élettani vizsgálatok, amelyek eredményeképpen „Fizikai állapota kiváló”, „Fizikai állapota jó”, „Fizikai állapota megfelelõ”, „Fizikai teljesítménye nem megfelelõ, hat hónapon belül ismételt vizsgálata szükséges” és a „Fizikai állapota nem megfelelõ” minõsítés adható.

Az 50 év feletti katonák esetében az állomány-, illetve az utaltság szerinti illetékes alapellátást végzõ orvos javaslatára az MH HK alkalmasság-vizsgálatot végzõ egészségügyi intézeteiben összetett terhelés-élettani (ergometriás, spiroergometriás) vizsgálat is végezhetõ. A nyugdíjkorhatárt megelõzõ 5 éven belül a fizikai állapotfelmérés nem kötelezõ.

A FÁB-ok a katonák edzettségi állapotát a jogszabályi követelmények szerint értékelik. A „Fizikai állapota nem megfelelõ” értékelés a hat hónapon belüli ismételt vizsgálat eredménytelensége esetén adható.

További hasznos információk a kapcsolódó állományokban a cikk alatt találhatók.

kapcsolódó állományok
legfrissebb
legolvasottabb
Elérhetőségeink
MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet (MH EK RAVGYI)


 

Intézetvezető:
Dr. Sasi Ágnes ezredes intézetvezető főorvos


Cím:
6000 Kecskemét, Balaton utca 17.

GPS koordináták:

46 054.6951' N
019 040.7920 ' E

Telefon:
06-76/581-600
HM:
02-43-3111
02-43-3211

Fax:
           06-76/581-604


HM: fax:

      
    02-43-3466

email:

mh.ek.ravgyi.ugyvitel@hm.gov.hu

 

 Időpontkérések és előjegyzésekkel kapcsolatos hasznos információk itt!

Partnereink

   
kiemelt témák
Térkép
Igényjogosulti Referatúra
Alkalmasságvizsgálat GYIK
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu