Hírek Rólunk Alkalmasság vizsgálatok repülőorvosi vizsgálatok pszichológiai tevékenység Járóbeteg ellátás Egynapos sebészet Kapcsolat Galéria English
2015-06-16 10:49
Pszichológiai Osztály - Jogi szabályzók
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény szabályozza az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság szükségességét, melynek értelmében az állomány tagjainak meg kell felelnie a miniszter által rendeletben meghatározott, a beosztásának és életkorának megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményének. Ezeket a követelményeket a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015., illetve a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló” 9/2013 (VIII. 12.) HM rendeletek szabályozzák.

Vizsgálati csoportok:

 • a szolgálati viszony létesítése előtt,
 • időszakosan az alkalmasság ellenőrzése céljából,
 • soron kívül az alkalmasság ellenőrzése céljából,
 • a külföldi katonai szolgálat teljesítése előtt, ha a betöltött és tervezett beosztási követelmények eltérőek,  valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII.12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt.Vhr.) 1. § 10. pont i) alpontja alapján, ha az a képzésen való részvétel feltétele,
 • a külföldi katonai szolgálat teljesítése után, kivéve a Hjt.Vhr. 1. § 10. pont i), j) és n) alpontja szerinti eseteket,
 • a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 83. § (2) bekezdése szerinti új beosztásba történő kinevezését megelőzően, ha az új beosztására meghatározott követelmények a betöltött beosztásra meghatározott követelményektől eltérőek,
 • 365 napot elérő vagy azt meghaladó időtartamú rendelkezési állományt vagy távollétet követő újbóli beosztásba helyezést megelőzően,
 • az állományilletékes parancsnoktekintetében, vezető beosztásba történő kiválasztása előtt,
 • a hivatásos állományba történő visszavételt megelőzően,
 • a honvéd tisztjelöltnek jelentkezővel, a honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezővel a felvétele, vagy a jelölttel a honvédségi ösztöndíjszerződés megkötése előtt, valamint a hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt,
 • az önkéntes tartalékos katonai szolgálati jogviszony létesítése előtt,
 • a honvéd tisztjelöltek esetén a szakirányba helyezés, illetve a szak- vagy szakirányváltás előtt,
 • a honvéd altiszt-jelöltek esetében ágazatba vagy szakmairányba helyezés előtt, ha az ágazat vagy szakmairány előírja.
 • Speciális beosztásokra jelentkezők (repülő, búvár, tűzszerész)
 • ROB vizsgálatra kötelezett állomány
legfrissebb
legolvasottabb
Elérhetőségeink
MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet (MH EK RAVGYI)


 

Intézetvezető:
Dr. Sasi Ágnes ezredes intézetvezető főorvos


Cím:
6000 Kecskemét, Balaton utca 17.

GPS koordináták:

46 054.6951' N
019 040.7920 ' E

Telefon:
06-76/581-600
HM:
02-43-3111
02-43-3211

Fax:
           06-76/581-604


HM: fax:

      
    02-43-3466

email:

mh.ek.ravgyi.ugyvitel@hm.gov.hu

 

 Időpontkérések és előjegyzésekkel kapcsolatos hasznos információk itt!

Partnereink

   
kiemelt témák
Térkép
Igényjogosulti Referatúra
Alkalmasságvizsgálat GYIK
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu